Attachment: 5e25f5588a49a_Purpurno-siniy cvetnik. osnovnoy cvet — krasnyy, purpurnyy, dopolnitel’nyy — siniy, bufer — zelenyy.