Attachment: 5e25f5587ca9e_Rozovo-kremovyy cvetnik. Osnovnoy cvet — rozovyy, dopolnitel’nyy — kremovyy. Bufernyy — zelenyy.