Attachment: Sine-zheltyy cvetnik. Osnovnoy cvet — siniy, dopolnitelnyy — zheltyy, bufer — zelenyy